Telèfon Escola Lexia934170739 | Mapa Escola LexiaC/Gomis 102-104 (08023 - Barcelona) | Email Escola LexiaAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Intranet

 • Slider 1

Estil Pedagògic, objectius i eines

La nostra línia metodològica és compartida i seguida per tots els professionals de l’escola. Centrada en treballar segons les necessitats del nostre alumnat, partint de les seves característiques individuals i sempre respectant el seu nivell maduratiu.

L’acció educativa no es basa només en les àrees instrumentals sinó que es fonamenta el desenvolupament de recursos i estratègies que juntament amb l’entorn familiar li permetin autonomia i socialització. S’afavoreixen les habilitats i destreses per al desenvolupament de les capacitats manipulatives bàsiques i pre-laborals, per poder-se incorporar en el futur a una formació professionalitzada adaptada a les seves necessitats o inserir-se al món laboral.

Objectius pedagògics

L'acció educativa neix de la comprensió de l'alumne en la seva GLOBALITAT i es dirigeix cap a la creació d'estratègies de treball que afavoreixen l'aprenentatge.

Objectius que treballem:

 • Respectar el ritme d'aprenentatge i desenvolupament de cada alumne.
 • Estimular al màxim la capacitat intel·lectual del nen.
 • Fomentar l'autoestima i seguretat en si mateix.
 • Potenciar la socialització i autonomia personal de l'alumne.
 • Adquirir les habilitats i destreses per a una futura inserció laboral i social.
 • Orientació escola -família- àmbit laboral.
 • Reeducacions intensives, amb adaptacions curriculars per a integrar a l’alumne a l’escola ordinària.
 • Treballem tot tipus d’hàbits socials.
 • Fomentar i potenciar recursos i tècniques de relaxació per afavorir l’autocontrol.
 • Treballar tècniques d’estudi per afavorir la concentració, l’organització, l’atenció...
 • Treballem de forma específica, amb cada alumne, per a que pugui adquirir les habilitats cognitives adients i les capacitats necessàries per a que en un futur proper es pugui integrar a l’escolaritat obligatòria sense fracàs escolar, rebuig escolar, baixa autoestima.

Eines pedagògiques

Grups-classe reduïts

Cada aula de l’escola està formada per 8 alumnes com a màxim, amb la seva tutora de referència.

Grups flexibles

Redistribuim els alumnes en unitats de treball més petites que les del grup-classe, creant petits grups mes homogenis amb la finalitat de oferir activitats d’ensenyament-aprenentatge més adequades a les seves necessitats.

Currículum escolar per nivells

El treball de les assignatures parteix dels currículums establerts per el Departament d’Ensenyament i està sotmès a diferents adaptacions i/o modificacions per tal de poder adequar-lo a les característiques i necessitats del nostre alumnat.

Escolaritat compartida

L’escolaritat ha de ser flexible, és a dir, que permeti als alumnes que ho requereixin, beneficiar-se de les avantatges que li suposa el compartir activitats amb altres centres ordinaris, sense haver de renunciar a la atenció individualitzada i als serveis que rep a la nostra escola.

Treball individualitzat

L’escola disposa d’especialistes que treballen amb els alumnes en el seu grup-classe, que assessoren les tutores d’aula i treballen de forma conjunta, i ofereixen sessions individuals a tots els alumnes que ho necessitin.

 • Fisioterapia: el tractament fisioterapèutic completa l'estimulació global de la motricitat del nen, que ja es treballa en les àrees de Psicomotricitat i Educació Física. Es realitza amb tots els alumnes que presenten trastorns motrius destacables per tal de millorar o recuperar les seves afectacions.
 • Logopedia: tractament pedagògic de les dificultats i les alteracions que presenten els nostres alumnes en la seva parla, llenguatge oral, escrit i/o en la comunicació.
 • Psicologia: els psicòlegs del centre realitzen tractaments psicoterapeutics de forma individual per tal de millorar l’atenció psicològica dels diferents alumnes.

Alhora es coordinen amb els diferents professionals de la salut mental externs que treballen amb el nostre alumnat.

 • Reeducacions: aquells alumnes que ho necessiten reben atenció per tal d'incidir sobre aspectes concrets (grafisme, lectura) que requereixen ser treballats amb més insistència. Aquestes reeducacions tenen en compte tant a aquells alumnes que per les seves dificultats necessiten un suport extra, com a aquells que en algun aspecte estan per sobre de la resta i a nivell individual se'ls treballa per adequar-nos a la seva evolució.

Esport

Valorem l’esport com una eina molt afavoridora per treballar amb el nostra alumnat. Per aquest motiu apostem molt per l’esport com a una bona eina de treball per potenciar responsabilitat, l’autoestima i la capacitat crítica. També per treballar la tolerància a la frustració, fomentar l’autonomia i afavorir la cooperació i cohesió de grup.

Psicomotricitat

Ocupa també un espai molt important dins el treball que es realitza a l’escola, ja que considerem que aquesta disciplina és la base de qualsevol aprenentatge, donat que potencia el coneixement i control del propi cos i de les relacions que estableix amb l'espai.

TIC (Tecnologies de la informació i la comunicació)

Comptem amb una aula d’informàtica equipada amb ordinadors amb connexió a Internet, escànner i impressores. A més, dins de cada aula també es disposa d’un o més ordinadors.

Treballem les TIC en les sessions setmanals d’informàtica però les aprofitem també com un bon recurs en el treball de la resta d’àrees curriculars.

Teatre i expressió corporal

Treballem la interpretació, l’expressió, les diferents tècniques corporals, les tècniques vocals amb la finalitat de complementar i treballar d’una forma més activa imotivadora els diferets aspectos de llenguatge i d’esquema corporal importants pel desenvolupament global dels alumnes.

Agenda 21 escolar

Participem en el Projecte Agenda21Escolar, un pla per aconseguir un model de societat més sostenible, que es basi en una relació diferent amb els recursos naturals, que preservi la naturalesa, que millori la qualitat ambiental i la salut de les persones, que reparteixi més equitativament l’ús i els beneficis dels recursos.

Sortides pedagògiques

Al llarg del curs es programen diverses sortides educatives per tal de treballar de forma vivencial allò que s’ha realitzat dins l’aula. També són un bon recurs per ampliar diversos continguts curriculars gràcies a la realització d’activitats a càrrec d’experts en la matèria.

A més a més, també aprofitem aquestes sortides per fer un treball d’autonomia amb el nostre alumnat.

Un cop a l’any organitzem unes colònies de 3 dies que els permet relacionar-se en un àmbit diferent, obert i més relaxat, i al mateix temps, conèixer millor als companys. L'activitat es contempla des d'una vessant lúdica i relacional, però sempre s'aprofiten, també, les possibilitats pedagògiques que ofereix l'activitat i el seu entorn.

Telèfon Escola Lexia
934170739 / 620314380

Mapa Escola Lexia
C/Gomis 102-104
(08023 - Barcelona)

Email Escola Lexia
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

¡Atenció! Aquesta web utilitza cookies.

Navegant accepta el seu ús Més informació

Accepto